công trình tiêu biểu

Mái của các cơ sở thương mại (Japan)

Diện tích sơn hơn 9,000,000 m2(Japan)

Mái văn phòng & trường học(Guam)

Mái văn phòng & trường học(Guam)

Mái nhà xưởng(Japan)

Mái nhà xưởng(Japan)

Mái và tường nhà kho(Philippines)

Mái và tường nhà kho (Việt Nam)

Đường(Japan)

Đường(Singapore)

Sân chơi(Singapore)

Ki ốt(Japan)